Termeni si conditii de utilizare a paginii web

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A PAGINII WEB

 

Va multumim pentru interesul acordat serviciilor noastre!

Pentru o navigare optima si sigura va invitam sa lecturati prezentul document, precum si Politica de Confidentialitate si Politica de Cookies, cu care se completeaza corespunzator.

Dispozitiile prezentului document sunt obligatorii si angajante pentru orice vizitator prin chiar faptul accesarii voluntare/involuntare si al navigarii in prezenta pagina web.

Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot incheia contracte valabile in conformitate cu legislatia romana. In mod nelimitat site-ul si serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru persoanele sub 18 ani.

 

Dreptul de proprietate si control. Contact.

 Pagina web  https://www.lahambar.com/ (referita in continuare ”pagina”), precum si orice elemente de continut/design/distinctivitate cuprinse/corelate in aceasta sunt in proprietatea, sub dreptul de utilizare exclusiva, operate si furnizate de societatea POIANA CAILOR S.R.L, de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, Calea Giulesti Nr. 333, Cladirea C14, demisol, Camera 13, avand Nr. de ordine la Registrul Comertului J40/1605/2021, CUI 43649991 (referita in continuare “societatea”). Exceptie face platforma SUPERBEXPERIENCE (referita in continuare ”platforma”), care este in proprietatea Superb ApS, societate constituita si care functioneaza conform legislatiei din Danemarca, inregistrata sub numarul 39478021, cu sediul social situat in Højbro Plads 10, DK-1200 Copenhaga, e-mail: support@superbexperience.com. Datele colectate prin intermediul platformei SUPERBEXPERIENCE sunt prelucrate in conformitate cu Termenii si Conditiile Superb ApS https://lahambar.superbexperience.com/term, precum si cu Politica de Confidentialitate si de Cookies Superb ApS https://lahambar.superbexperience.com/privacy-policy .

Societatea face in permanenta eforturi pentru a va informa corect si complet si pentru a raspunde cat mai bine asteptarilor dumneavoastra. 

Pentru orice sesizare, reclamatie, feedback sau sugestie privind modul de functionare al prezentei pagini web / elementele de continut afisate in/prin aceasta societatea va sta la dispozitie la adresa de e-mail: contact@lahambar.com. Raspunsul va fi transmis in cel mult 10 de zile lucratoare, pe aceeasi cale cu cea pe care s-a primit comunicarea.

 

Definitii

 Vizitator – persoana care acceseaza site-ul voluntar/involuntar, prin accesare directa sau trimitere din surse externe/conexe.

Vizitator admis – vizitatorul care accepta expres dispozitiile prezentului document, prin bifarea ferestrei pop-up de consimtamant (consimtamant expres) sau vizitatorul care desi nu acceptat expres, navigheaza in site cu respectarea conditiilor trasate de prezentul (consimtamant implicit).

Vizitator restrictionat – vizitator care comite un act de utilizare neconforma a paginii si a carui posibilitate de accesare/navigare in pagina este restrictionata/limitata.

Utilizare neconforma – orice act de accesare/navigare/interventie in pagina, contrar dispoziiilor prezentului document.

Continut – orice element cuprins pentru vizualizare in pagina/la care se asigura acces prin pagina, indiferent de forma de prezentare (text, audio, video, software, date informatice sau combinat).

Elemente de design – orice elemente de distinctivitate ale constructiei vizuale si de sunet a paginii web.

Elemente de distinctivitate  – marci, logo-uri, prezentari stilizate, desene, modele, sigle s.a.

Superbexperience – platforma integrata in pagina web, proprietatea Superb ApS, prin intermediului careia se asigura servicii de rezervare online (the „Reservation Services”)/ de acces pe lista de asteptare (the „Waitlist Services”)/ de achizitie carduri cadou (the „Gift Cards”).

 

Continutul si scopul paginii

 

Pagina reprezinta un instrument

  • de prezentare a Restaurantului La Hambar, situat in incinta Singureni Manor
  • de indeplinire a obligatiilor legale de transparenta si informare a societatii fata de vizitatorii paginii si clientii sai
  • de comunicare intre societate si clientii/potentialii sai clienti
  • de intermediere a prestarii de servicii prin posibilitatea de efectuare online a rezervarilor la Restaurantul La Hambar/de a accede pe lista de asteptare/de a achizitiona carduri cadou
  • de intermediere si inlesnire a proceselor de recrutare si colaborare
  • de construire a unei comunitati cu valori/aspiratii/dorinte impartasite in materie de gastronomie.

 

Raspunderea societatii privind continutul si modul de functionare al paginii

Imaginile si descrierile privind incinta Singureni Manor/restaurantul La Hambar/ imprejurimile/serviciile/facilitatile/evenimentele sunt strict cu titlu de prezentare. Societatea nu isi asuma raspunderea actualizarii permanente si/sau instante a modificarilor survenite in timp. Societatea nu garanteaza in niciun fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor si informatiilor prezentate pe site. Eventualele neconcordante sau erori care pot aparea intre continutul site-ului si informatiile reale nu implica nicio raspundere, de nicio natura, pentru societate.

Asemenea imagini si descrieri nu garanteaza o disponibilitate permanenta si/sau intocmai la prestare din partea societatii si nu pot modifica/adauga la serviciile/conditiile de cantitate, calitate si timp de prestare concrete, asumate de societate prin ofertele lansate individual si/sau contractele semnate cu beneficiarii acestor servicii. Corelativ, lipsa de disponibilitate sau exactitate a acestora nu dau dreptul la despagubiri/restituiri de pret/nu modifica conditiile de anulare/modificare a unei rezervari, respectiv conditiile de incheiere/incetare a unui contract.

Totodata, niciun element de continut cuprins in prezentul website nu poate fi interpretat de catre beneficiarul serviciilor contrar si in sens exonerator de la respectarea regulilor specifice de utilizare a serviciilor si facilitatilor contractate.

Societatea nu isi asuma obligatia furnizarii produselor si serviciilor prezentate pe site exclusiv prin mijloace proprii, putand apela in acest sens la colaboratori externi, fara acordul dumneavoastra expres prealabil.

Vizitatorii sunt indrumati ca anterior adoptarii unei decizii privind achizitionarea serviciilor si/sau produselor/lansarea unei solicitari de rezervare/lansarea unei solicitari de acces pe lista de asteptare/lansarea unei comenzi de card cadou/anularea sau modificarea unei rezervari/liste de asteptare, sa contacteze societatea, prin caile de comunicare afisate pe site, pentru informatii privind serviciile si/sau produsele disponibile la un moment dat, caracteristicile lor cantitative si calitative, preturile de baza, eventualele servicii si/sau produse taxabile suplimentar, garantii, penalitati, sanctiuni, reguli interne si orice alte informatii relevante.

Prejudiciile de orice natura, directe sau indirecte, cauzate vizitatorilor prin interventii neautorizate de orice tip in site intra in raspunderea directa si exclusiva a autorului lor. Societatea nu are raspundere in acest sens, insa cand legea impune, va lua toate masurile rezonabile pentru a impiedica/limita interventia neautorizata si consecintele sale.

Societatea nu isi asuma raspunderea pentru prejudiciile directe/indirecte suferite de vizitatori prin: nefunctionarea/functionarea necorespunzatoare/intarzierea in executia comenzilor date prin functiile si/sau platformele disponibile in site; virusarea calculatorului; erori de afisaj; pentru imposibilitatea accesarii site-ului/platformelor incorporate in site la un moment dat din cauza unor probleme tehnice etc.

 

Obligatii si interdictii. Raspunderea vizitatorilor

 Orice vizitator are obligatia de a respecta intocmai si complet dispozitiile cuprinse in prezentul document, sub sanctiunea restrictionarii/limitarii accesului la pagina si al repararii integrale a prejudiciilor directe si/sau indirecte cauzate societatii si tertilor.

Niciun vizitator nu poate invoca necunoasterea/neasumarea Termenilor si Conditiilor de accesare a site-ului si/sau a a platformei Superbexperience sau faptul neprecizarii exprese a unei limitari/interdictii/instructiuni, daca acestea reies implicit din ansamblul Termenilor si Conditiilor/din necesitatea respectarii dispozitiilor exprese sau sunt inerente navigarii online, in genere.

Vizitatorii nu au dreptul sa preia, transmita, transfere, difuzeze, publice, reproduca, sa creeze din aceasta o opera secundara, vanda, licentieze, inchirieze, concesioneze sau sa transfere nicio parte a cuprinsului prezentei pagini, nici catre terti/nici catre public, indiferent de scopul urmarit  (comercial sau necomercial), fara a avea acordul prealabil scris al societatii.

Se permit doar preluari/distribuiri cu pastrarea sau indicarea sursei, facute in scop de recomandare/promovare/prezentare, intr-o maniera care nu lezeaza drepturile si interesele legitime ale societatii.

Orice tip de informatii publicate in site din initiativa vizitatorului, indiferent de forma ori continutul lor, intra sub raspunderea sa directa si exclusiva, cu excluderea raspunderii societatii. Societatea isi rezerva dreptul de a inlatura aceste informatii.

Sunt strict interzise publicarea de/orice tip de asocieri intre prezenta pagina/produsele si serviciile societatii/elementele de distinctivitate din pagina si:

  • pagini/activitati care au continut ilegal, contrar bunelor moravuri si ordinii publice sau pagini care promoveaza pagini cu un asemenea continut;
  • domenii web de orice tip care ar putea aduce atingere direct sau indirect imaginii societatii;
  • domenii web care ar creea o confuzie cu privire la furnizorul produselor/serviciilor sau cu privire la marcile utilizate de societate.

 

Dreptul de dispozitie si control. Dreptul de identificare a vizitatorilor neautorizati si  de restrictionare si limitare a accesului. Dreptul la repararea prejudiciilor.

Societatea isi rezerva dreptul sa schimbe, sa modifice, sa adauge sau sa stearga parti ale acestor termeni in orice moment, fara nicio notificare si, in masura in care nu se prevede altfel, aceste modificari vor deveni efective imediat. Faptul ca veti continua sa folositi site-ul dupa efectuarea modificarilor va insemna ca acceptati aceste modificari.

Societatea isi rezerva dreptul de a modifica/completa/sterge in tot sau in parte/suspenda sau intrerupe pe durata determinata sau nedeterminata accesul general la continutul paginii/la platformele inserate in pagina. Asemenea interventii se pot face fara obligatia de notificare prealabila/ulterioara a vizitatorilor si fara ca acestia din urma sa poata pretinde despagubiri directe sau indirecte derivand din aceste interventii.

Societatea isi rezerva dreptul de a uza in mod cumulativ sau separat de toate masurile tehnico-informatice si de toate caile legale care ii stau la dispozitie (civile, penale si de alta natura) pentru a impiedica/limita/obtine interzicerea incalcarii drepturilor si intereselor sale legitime, pentru recuperarea prejudiciilor directe sau indirecte cauzate fata de aceasta prin incalcarea dispozitiilor prezentului document.

Acest drept include optiunea de restrictionare/limitare a accesului, fara instiintare prealabila sau ulterioara si fara plata de despagubiri, precum si posibilitatea de a urmari informatic interventia in sens invers, pentru identificarea autorului/a celor implicati.

Societatea isi rezerva dreptul de restrictionare/limitare a accesului inclusiv in cazul in care detecteaza un comportament ce nu poate fi justificat de accesarea normala si rezonabila a paginii, chiar daca nu constituie conditie expresa de utilizare conforma in cadrul prezentului document, sau daca modalitatea de accesare ingreuneaza/afecteaza in orice mod si in orice masura, chiar si involuntar, functionarea optima a site-ului (comportament suspect/vatamator paginii).

Drepturile societatii  si raspunderea vizitatorilor in conditiile paragrafului precedent se extind si in raport de drepturile si interesele legitime ale reprezentantilor, angajatilor, asociatilor, colaboratorilor, clientilor, furnizorilor de produse si servicii catre aceasta, persoanelor vizate ale caror date sunt prelucrate de catre societate, lezate in orice mod prin acte de utilizare neconforma. In consecinta, fara a purta raspunderea directa a faptelor si fara titlu de obligatie, societatea poate actiona pentru a apara inclusiv drepturile si interesele legitime ale acestora.

 

Conditii de rezervare/de acces lista de asteptare/de achizitie card cadou – pe platforma SUPERBEXPERIENCE. Conditii de garantare a rezervarii. Conditii de modificare/anulare a rezervarii.

Prin acest website, societatea ofera o platforma online – SUPERBEXPERIENCE, prin intermediul careia vizitatorii pot face rezervari (the „Reservation Services”)/pot accesa lista de asteptare (the „Waitlist Services”), pot achizitiona carduri cadou (the „Gift Cards”) la restaurantul La Hambar in limitele si conditiile prevazute atat de Termenii si Conditiile de Utilizare a Paginii Web detinuta de Poiana Cailor S.R.L., cat si de Termenii si Conditiile Platformei Superb ApS  https://lahambar.superbexperience.com/terms, completati/e cu Politica de Confidentialitate si de Cookies Superb ApS – https://lahambar.superbexperience.com/privacy-policy.

Rezervarea online (the „Reservation Services”)/accesul la lista de asteptare (the „Waitlist Services”) se face accesand „Reserve your table” -) „Book a Table”/”Join the Waiting List for Chef’s Table” si urmand pasii aferenti, in cascada.

Datele solicitate vizitatorilor pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul platformei SUPERBEXPERIENCE (ex. date ale cardurilor bancare) sunt accesibile Superb ApS, prelucrarea lor fiind facuta in conformitate cu Politica de Confidentialitate si de Cookies Superb ApS.

Efectuand o rezervare prin intermediul platformei SUPERBEXPERIENCE, vizitatorii intra intr-o relatie contractuala (care obliga din punct de vedere juridic) cu societatea. Clientul accepta si este de acord cu regulile de anulare rezervare/modificare rezervare/neprezentare la data rezervarii, precum si cu orice termeni si conditii suplimentare, care se pot aplica rezervarii/pe durata experientei la restaurantul La Hambar, inclusiv pentru serviciile executate si/sau produsele oferite de societate. Va rugam astfel, sa verificati cu atentie detaliile serviciilor/produselor oferite, inclusiv preturile aferente acestora anterior efectuarii rezervarii. Va rugam sa notati ca puteti fi taxat in cazul anularii/modificarii/neprezentarii in conformitate cu politica de anulare, modificare si neprezentare a restaurantului La Hambar, expusa mai jos.

Pentru a utiliza serviciile de rezervare online (the „Reservation Services”) la restaurantul La Hambar este necesara introducerea datelor valide ale unui card de debit/credit pentru garantarea rezervarii. Suma de 250 lei x numarul de persoane pentru care s-a facut rezervarea va fi preautorizata la momentul rezervarii; tranzactia va fi finalizata doar daca clientul nu soseste in ziua rezervarii (no show) sau daca anuleaza/modifica rezervarea cu mai putin de 7 zile inainte de data rezervarii (late cancelation/late modification).

Daca rezervarea este anulata/modificata cu pana la 7 zile inainte de data rezervarii, nu va fi perceputa nicio taxa/nicio penalizare. Daca rezervarea este modificata/anulata mai tarziu (late cancelation/late modification) sau in caz de neprezentare (no show), se va incasa 250 lei x numarul de persoane lipsa, indiferent de valoarea meniului/meniurilor rezervat/e, situatie in care societatea isi rezerva dreptul, fara o notificare prealabila, sa incaseze suma blocata la data rezervarii.

Suplimentarea ulterioara a numarului de locuri va constitui obiectul unei noi comenzi de rezervare.

 

Legaturi externe

Prezenta pagina contine trimiteri si interconexiuni cu terte pagini si aplicatii web (Facebook, Instagram, LinkedIn, www.danubiusarabians.com, www.singurenimanor.com). Termenii si conditiile de utilizare a paginilor si retelelor in cauza nu sunt sub controlul ori dispozitia noastra. Ne declinam orice responsabilitate fata de acuratetea, continutul sau disponibilitatea informatiilor aferente acestor site-uri.

 

Newsletter si materiale promotionale

În urma consimtamantului dumneavoastra este posibil sa primiti materiale promotionale, oferte sau chestionare din partea societatii. In cazul in care doriti sa nu mai primiti astfel de materiale promotionale va rugam sa ne contactati folosind pagina de contact de pe site sau e-mail-ul contact@lahambar.com.

 

Legea aplicabila. Litigii.

Prezentul document, orice act de accesare si navigare, precum si litigiile in legatura cu acestea sunt guvernate de legea romana si intra in jurisdictia instantelor competente din Romania.

Orice litigii dintre parti privind intepretarea si executarea prezentului document se vor solutiona cu prioritate pe cale amiabila, prin conciliere directa, pe o durata de 15 zile, iar cele nesolutionate in acest mod se vor deferi instantelor competente.

Consumatorii – persoanele fizice care actioneaza in afara unor scopuri comerciale, de afaceri, mestesugaresti sau profesionale – pot uza de mecanismul alternativ online de solutionare a litigiilor –  SOL, oferit de Comisa Europeana, pentru acele dispute ce intra in sfera sa.

 

 

Versiune 1.1 publicata la 05 decembrie 2022

BOOK NOW